Framtiden är hybrid

Heda | Design, Marknadsföring

Framtiden är hybrid, oavsett om det handlar om arbetsliv, färdmedel eller byggteknik. Heda Hybridbjälklag är en teknisk innovation som kombinerar de bästa egenskaperna från trä och betong för att möta kraven på ett hållbart och resurseffektivt byggande.

Vi hjälpte Heda att skapa en bild av framtiden genom konceptuella visualiseringar som levandegör möjligheterna med framtidens hybrida bjälklag. Allt förpackat i en målgruppsanpassad kampanj – hallå beslutsfattare och projektörer! – med tillhörande landsida för en konverterande upplevelse som gav resultat redan första veckan.

Uppslag ur broschyren "Heda Hybridbjälklag!

Annonskollage