Första fröet till en hållbar utveckling

Lindholmsgruppen | Design, Hållbarhet
Ett skrivbord där man ser en datorskärm med Linholmgruppens hållbarhetsrapport synlig.

Hållbart boende i generationer

LindholmsGruppen är en av Sveriges största familjeägda koncerner. Med bas i småländska Eksjö utvecklar familjen Lindholm boenden för kommande generationer, med hustillverkaren Eksjöhus som starkaste varumärke.

År 2017 startade vi – IPM, LindholmsGruppen och Hållbarhetsteamet – vår gemensamma resa med ambitionen göra det att kartlägga vad som krävs för att leva upp till ordet ”hållbart“ framför ”boende“. Målet var inte bara att upprätta gruppens första hållbarhetsrapport – utan att göra hållbarhet till en integrerad del av koncernen, bolagen och dess varumärken.

En fjäril
Faktarutor från Hållbarhetsrapporten
Lindholmsgruppens mål för 2023

Vår 7:e och mest ambitiösa rapport

Sedan det strategiska samarbetet inleddes har hållbarhet blivit en central del av LindholmsGruppens affärsmodell. Mycket tack vare familjen Lindholms uttalande ambition om att bygga för kommande generationer, något som direkt går att spåra till de genomtänkta materialval och utsläppsminskande investeringar som görs i verksamheten.

I vår 7:e och mest ambitiösa rapport hittills ville göra mer än bara rapportera. Vi ville förmedla LindholmsGruppens vision, ambition och genuina engagemang i hållbarhetsfrågor. Resultatet blev 44 sidor av ärlig och rak reflektion kring vad som krävs och vad som görs för att nå det övergripande målet om klimatneutralitet år 2030.

Kollage Lindholmsgruppens hållbarhetsrapport
Kollage av sidor från Hållbarhetsrapporten