315 meter långt samarbete

Ulricehamns Golfklubb | Design, Marknadsföring, Webb

En av våra mer lokala kunder är Ulricehamns Golfklubb. De hade behov av en ny grafisk profil, nytt foto- och filmmaterial, samt en mer användarvänlig och SEO-anpassad site. Den nya profilen och siten gör föreningen och dess vackra bana mer rättvisa, samtidigt som den underlättar för nya besökare och de trogna medlemmarna.

UnGks nya grafiska profil hämtar inspiration från golfbanan och naturen med färgtoner likt klubbhuset och banans sandbunkrar. Här finns färger som representerar himmel och solnedgång, kombinerat med den starkt blå och gula färgen från UnGKs sköld. Från skölden har vi också plockat ut tinnarna för att använda som markörer eller dekorativa element.