Committed to Change

C LAND | Design, Marknadsföring, Varumärke

C Land Logistics är speditören där det personliga engagemanget går som en röd tråd från starten 2011 till idag. Tillsammans har vi utvecklat en varumärkesplattform där engagemanget utgör basen för kommunikationskonceptet ”Commitment Beyond Borders. Always”. När C Land nu tar nästa naturliga steg för att minska transportbranschens utsläpp tar vi även vi konceptet ett steg länge med en kommunikationsplattform för hållbarhetsfrågorna samt det övergripande konceptet för hållbarhetskommunikationen – ”Committed to Change”.